Wat zullen ze wel niet denken? – Succesvol in Balans Academie

Wat zullen ze wel niet denken?

Als iemand heel zelfverzekerd zijn mening verkondigt, dan houd ik mijn mond.

Tijdens een vergadering ben ik het eigenlijk niet eens met het besluit, maar ik houd mijn mond.

Zo was het vroeger, ik hield heel vaak mijn mond.

Niet omdat ik het ermee eens was.
Maar omdat ik constant bezig was met wat anderen van mij vonden, wat ze van mij dachten.

Heb jij dat ook? Ben jij ook heel vaak bezig met wat anderen van jou denken?

We leven in een wereld vol meningen en oordelen

Het is interessant om te kijken hoe die meningen en oordelen ontstaan.

Iedereen kijkt namelijk altijd vanuit zijn eigen bril. En die bril ontstaat tijdens de opvoeding. Door de meningen en oordelen van je ouders, van je leraren en van je vrienden. Je omgeving vormt jou.

Als jij opgevoed wordt vanuit een “tekort” gedachte, dat geld iets is waar je hard voor moet werken, dat je altijd een buffer moet hebben op je spaarrekening, dat je goed na moet denken over elke uitgave, dat werk niet voor het oprapen ligt, et cetera. Grote kans dat je zelf ook zuinig leeft of tekort ervaart.

Als je opgevoed wordt vanuit “overvloed”, dat geld moet rollen, dat geld overal en altijd naar je toe kan komen, dat je altijd geld kunt verdienen als je in actie komt. Grote kans dat jij een makkelijke relatie met geld hebt. Dat je genoeg geld hebt of gemakkelijk een lening afsluit.

Je omgeving heeft invloed gehad op al jouw oordelen en meningen

In vriendengroepen zie je ook vaak veel gelijkgestemden. Je zoekt mensen op die resoneren met jouw visie, met jouw blik op de wereld en hoe jij in het leven staat.

Hoe zou het zijn als je met interesse zou kijken naar de mening van iemand die totaal afwijkt van die van jou?

Als iemand heel zelfverzekerd een mening verkondigt, dat je dan niet in de verdediging schiet, maar uit interesse gaat proberen te achterhalen waar die mening vandaan komt.

We zijn allemaal mens. Allemaal willen we graag aardig gevonden worden. We zoeken bevestiging in dat wat wij denken of geloven.

Hoe harder mensen roepen, hoe harder ze zoeken naar erkenning. Feitelijk zijn dat vaak de onzekerste mensen.

Want als het niet uit maakt, als je ziet dat we allemaal gelijk zijn, dan kun je vanuit mildheid overleggen. Dan heb je interesse in elkaars ideeën.

Als ik tegenwoordig mijn mond houd, dan is het niet meer vanuit onzekerheid wat ze van mij vinden. Ik houd mijn mond, omdat ik even geen interesse heb in waar die mening vandaan komt.

Als het nodig is dan kom ik voor mijzelf op.
Wat iemand van mij vindt komt voort uit zijn oordelen en meningen. Niet vanuit wie ik ben.

Elke leider heeft fans en haters

Hoe kan het dat dezelfde persoon een grote schare fans heeft en tegelijk een grote schare tegenstanders heeft?

Terwijl iedereen naar dezelfde persoon kijkt, dezelfde ideeën hoort en dezelfde acties ziet.

Omdat we allemaal een andere bril op hebben. Het is onmogelijk om door iedereen aardig gevonden te worden.

Ga inzien dat iedereen vanuit zijn eigen bril kijkt, dat elk oordeel en elke mening niets over jou zegt, maar alles over diegene die het oordeel heeft.

Als je hulp wilt bij het loslaten van oordelen en meningen van anderen, kom dan naar de Laat het los VIP dag. Dan leer je een super effectieve en snelle manier om los te laten. 

Liefs,